Příroda, s.r.o

Hospodářská úprava lesů, zahradní a krajinná architektura, územní plánování a tvorba krajiny, znalecká a poradenská činnost.

Kontakty

 

 

(+420) 739 781 751

priroda@prirodasro.cz

Příroda,s.r.o., Zápská 1862, Brandýs nad Labem

Vše co příroda potřebuje

jsme profesionálové, příroda je pro nás vždy na prvním místě

Profil firmy

Příroda, s.r.o. vznikla v roce 1995 jako jedna z prvních soukromých taxačních kanceláří v ČR. Hlavní náplní společnosti je hospodářská úprava lesa-taxace, jejímž výstupem jsou lesní hospodářské plány, jež jsou nástrojem vlastníků lesů upravující hospodaření v lesích formou závazných ustanovení a doporučení a lesní hospodářské osnovy vyhotovující se pro všechny lesy, pro něž se nezpracovávají LHP za účelem zjištění stavu lesů a pro výkon OSSL v lesích ve vlastnictví právnických a fyzických osob o výměře menší než 50 ha.

Hospodářská úprava lesů

Znalecká činnost

Poradenská činnost

Lesnická mechanizace

Naše práce je založena na profesionálních službách, znalostech a zkušenostech odborníků. Jsme vybaveni nejmodernějšími softwarovými technologiemi, avšak stále dbáme na tradici a preciznost našich předků. Naše výstupy jsou zdrojem pro objektivní plánování. Od doby svého vzniku zpracovala firma více než 100 tis. ha lesů.

Naše služby

Hospodářská úprava lesů

 • Zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov
 • Ověřování těžebních možností lesních majetků a výpočet jejich rentabilit
 • Zjišťování zásob lesních porostů a sortimentace těžebního fondu
 • Zalesňovací projekty
 • Zpracování podkladů kategorizace lesů

Lesnická mechanizace

 • Zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov
 • Ověřování těžebních možností lesních majetků a výpočet jejich rentabilit
 • Zjišťování zásob lesních porostů a sortimentace těžebního fondu
 • Zalesňovací projekty
 • Zpracování podkladů kategorizace lesů

Poradenská činnost

 • Příprava podkladů a zpracování žádostí o odnětí a omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa
 • Příprava podkladů a zpracování žádostí o dotace dle zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí za státního rozpočtu v resortu zemědělství
 • Příprava podkladů a zpracování žádostí o poskytnutí podpory MZe na práce celospolečenského významu
 • Činnost organizačních a ekonomických poradců
 • Příprava a asistence facilitačních projektů se zapojením veřejnosti do komunálního plánování
 • Příprava podkladů a žádosti pro využití aktuálních grantových výzev v oblasti veřejných prostranství a krajinné zeleně

Znalecká činnost

 • Oceňování lesních pozemků a lesních porostů
 • Zjišťování škod na lesích a oceňování jejich výše
 • Výpočet výše náhrad za ztráty na produkci lesních pozemků a lesních porostů

Ukázka naší práce

naše práce je založena na profesionálních službách, znalostech, zkušenostech a maximální ohleduplnosti k přírodě samotné

Reference

Lesy vlastníků do 300 ha

LHP Běrunice, LHP Malšovice, LHP Březová …

Lesní hospodářské osnovy

LHO Světlá nad Sázavou, LHO Frýdek-Místek, ZO Frenštát pod Radhoštěm, LHO Sedlčany – Vysoký Chlumec …

Lesy vlastníků nad 300 ha

LHP Bzová, LHP LH Josef Homolka, LHP Chana – DW …

Lesy České republiky, s.p.

LHC Velké Karlovice, LHC Nymburk, LHC Žlutice, LHC Bečov …

Kontakt

(+420) 739 781 751

priroda@prirodasro.cz

Příroda,s.r.o., Zápská 1862, Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, 250 01

Příroda, s.r.o.

Hospodářská úprava lesů, zahradní a krajinná architektura, územní plánování a tvorba krajiny, znalecká a poradenská činnost.

Naše práce je založena na profesionálních službách, znalostech a zkušenostech odborníků. Jsme vybaveni nejmodernějšími softwarovými technologiemi, avšak stále dbáme na tradici a preciznost našich předků.